Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Aktualności - Rok szkolny 2020/2021

Tydzień ulgi

      Nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Tydzień Ulgi” od 17.05.2021 do 21.05.2021r , którą ogłosił Instytut Psychologii UJ.

      Jest to  prośba do dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek – aby podarować młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek.

lightbox

 

Nauczanie hybrydowe od 17 maja 2021

    Nauczanie hybrydowe od 17 maja 2021 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie przebiegać będzie według harmonogramu:

17.05.2021r.(poniedziałek)  

 klasy VII – VIII – stacjonarnie

Klasy IV – VI – zdalnie

 

18.05.2021r. (wtorek)          

 Klasy IV – VI – stacjonarnie

klasy VII – VIII  – zdalnie

 

19.05.2021r. (środa) 

 klasy VII – VIII – stacjonarnie

Klasy IV – VI – zdalnie

 

20.05.2021r. (czwartek)       

Klasy IV – VI – stacjonarnie

klasy VII – VIII  – zdalnie

 

21.05.2021r.(piątek)

 klasy VII – VIII – stacjonarnie

Klasy IV – VI – zdalnie

Komunikat dla Rodziców

Powrót uczniów do szkoły !!!

 Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

      Dane z ostatnich dni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Odpowiedzialne zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 dają rezultaty. W ostatnim czasie obserwujemy spadek dziennej liczby zachorowań; jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, w maju restrykcje dotyczące m. in. edukacji, będą stopniowo łagodzone.

Harmonogram stopniowego powrotu uczniów do szkoły:

OD 4 MAJA

Edukacjaszkoły podstawowe:

 • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 • ścisły reżim sanitarny

OD 15 MAJA

Edukacja – szkoły podstawowe:

 • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
 • ścisły reżim sanitarny

OD 29 MAJA

Edukacjaszkoły podstawowe

 • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
 • ścisły reżim sanitarny

Ważne! Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

"Czyste powietrze wokół nas"- XIII Edycja Programu

       W kwietniu dzieci oddziału przedszkolnego uczestniczyły zajęciach prowadzonych przez wychowawcę klasy w związku z przystąpieniem do XIII Edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program ma charakter profilaktyczny i realizowany jest pod patronatem PIS i przy współpracy PSSE w Zamościu. 

      Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 

W ramach realizacji programu odbyły się następujące zajęcia: 

 1. “Szukamy rożnych źródeł dymu” - spacer po okolicy. 

 1. "Gdzie i kiedy widzę dym?"- rysowanie według pomysłów i wiedzy dzieci różnych źródeł dymu. 

 1. "Co i dlaczego dymi?"- oglądanie i omawianie z dziećmi prezentacji multimedialnej. Zwiększanie wiedzy w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania. 

 1. "Zakaz palenia"- wykonanie tabliczki informującej o zakazie palenia.  

 1.  "O kominie, który przestał dymić"- historyjka obrazkowa, uważne słuchanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. 

 1. "Jak się czuję, kiedy dymi papieros?"- zwiększanie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Ćwiczenia oddechowe z muzyką relaksacyjną.  

 1. "Piosenka o Dinku"- wspólna nauka i śpiewanie piosenki. Zapoznanie dzieci z maskotką programu: "Czyste powietrze wokół nas" - dinozaurem Dinkiem - wykonanie jego sylwety metodą wydzieranki. 

 1. “Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka” - pogadanka z panią pielęgniarką  

 1. "Jak unikać dymu papierosowego?"- rozmowa z dziećmi na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.  

     W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.  Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

przejdź do galerii

 

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty

      Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty, który w  2021 roku będzie przeprowadzany  w dniach:
25 – 26 - 27 maja (wtorek , środa,  czwartek)

        Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

   Godzina rozpoczęcia 

  Czas trwania 

25 maja, wtorek

język polski

9:00

120 minut

26 maja, środa

matematyka

9:00

100 minut

    27 maja, czwartek 

  język obcy nowożytny 

9:00

90 minut

 

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

      Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

    Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

 

Test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym

Konkurs NSP test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych

lightbox

       Uczniu rozwiąż test umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7

Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 10 maja 2021 r.

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wśród uczniów szkół podstawowych;
 • wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

Miejsca od 1 do 5  – smartwatch

Miejsca 6-10 – głośnik bluetooth

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-podstawowa/

Komunikat dla Rodziców

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

         W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - od poniedziałku 26 kwietnia 2021 roku, nastąpi powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych  w trybie hybrydowym.

Oddział przedszkolny pozostaje bez zmian.

Uczniowie w klasach IV-VIII nadal będą uczyć się zdalnie.

       Decyzję, jak będzie wyglądała nauka w szkole w maju, poznamy pod koniec kwietnia.

       

      Harmonogram pracy w kl. I-III w pierwszym tygodniu nauki w systemie hybrydowym w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie przedstawia się następująco:

 

26.04.2021- w systemie nauki stacjonarnej- kl. I

26.04.2021- w systemie nauki zdalnej - kl. II-III

 

27.04.2021- w systemie nauki stacjonarnej- kl. II-III

27.04.2021- w systemie nauki zdalnej - kl. I

 

28.04.2021- w systemie nauki stacjonarnej- kl. I

28.04.2021- w systemie nauki zdalnej - kl. II-III

 

29.04.2021- w systemie nauki stacjonarnej- kl. II-III

29.04.2021- w systemie nauki zdalnej - kl. I

 

30.04.2021- w systemie nauki stacjonarnej- kl. I

30.04.2021- w systemie nauki zdalnej - kl. II-III

 

Funkcjonowanie oraz organizacja pracy szkoły nadal będzie się odbywała w reżimie sanitarnym.

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie online dla rodziców klas ósmych
    Spotkanie online służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

     Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  
Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Konkurs „KWITNĄCA WIOSNĄ PISANKA WIELKANOCNA”

V EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TECHNICZNEGO

„KWITNĄCA WIOSNĄ PISANKA WIELKANOCNA”

 

      Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim zaprosił do udziału w konkursie technicznym na najładniejszą pisankę z okazji Świąt Wielkanocnych. Konkurs skierowany był do mieszkańców województwa lubelskiego. Prace mogły być wykonane dowolną techniką, powinny jednak zawierać motywy przyrodnicze. Tego zadania podjęła się uczennica naszej szkoły Oliwia Ciupak z klasy VI i wykonała piękną pisankę.

    Gratulujemy!

lightbox

Konkurs fotograficzny "Śladami Wiosny"

      8 kwietnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pod nazwą  „Śladami Wiosny” zorganizowanego przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Celem Konkursu  było rozbudzenie zainteresowań własnym miejscem zamieszkania, uwrażliwienie na piękno pory roku jaką jest Wiosna oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i zainteresowań fotografowaniem.

     Uczennica naszej szkoły Aleksandra Bielecka klasa 6 -  otrzymała wyróżnienie.

 

Brawo Ola. Jesteśmy dumni z osiągnięć!

Serdecznie gratulujemy.

lightbox  lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )