Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Logopeda – oddział przedszkolny

Zajęcia z panią E. Zbiegień  - logopeda -  będą się odbywały:

 

 WTOREK - 8.00 -  9.40

ŚRODA -  10.15 – 12.25

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 9.00 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI, PRACA  INDUWIDUALNA  Z DZIECKIEM, GRUPOWA, OBSERWACJE Z ZACHOWNIEM REŻIMU SANITARNEGO

 

9.00 – 9.15 –    CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE,  

                            ORGANIZACYJNE, WYJŚCIE DO ŁAZIENKI

 

9.15 – 9.45 –     ŚNIADANIE, CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

 

9.45 – 10.15 –   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

10.15 –10.30 – GRY I ZABAWY RUCHOWE

 

10.30 –11.00 – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

11.00 –12.00 – ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU ZE SZCZEGÓLNYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE PODCZAS PANDEMII COVID - 19

 

12.00 –13.00 – SWOBODNE ZABAWY DZIECI PRZY NIEWIELKIM UDZIALE NAUCZYCIELA, OBIAD; WYJŚCIE DO ŁAZIENKI, CZYNNOSCI SAMOOBSŁUGOWE

PROCEDURY ORGANIZACJI OPIEKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. RÓŻY ZAMOYSKIEJ W SZCZEBRZESZYNIE W CZASIE PANDEMII COVID 19

Program Wychowania Przedszkolnego - plik PDF

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )