Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie

Zadania dla uczniów klas I - III od 22.06 do 25.06.2020

Religia   klasy 0 -1- 2- 3  od 22.06 do 25.06.2020

KLASA I

Edukacja polonistyczna, matematyczna ...

J. Angielski -Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 5-6.Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 5-6.

 J.Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 7-8. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń units 7-8.

 

 

KLASA II

 Edukacja polonistyczna, matematyczna ...

Plastyczno - techniczne

J. Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 5-6. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 5-6.

 J.Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 7-8. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń units 7-8.

 

 

KLASA III

J. Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. Zrobić powtórzenie w zeszyt ćwiczeń z rozdziału 8.

J.Angielski -Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-8. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń units 1-8.

Religia  klasy 4-5-6-7   od 22.06. do 25.06.2020

Zadania dla uczniów klas IV – VII na dzień 25 czerwca (czwartek)

KLASA IV

Matematyka  - Klasa 4

Temat na dziś: Czego nauczyliśmy się na matematyce w klasie 4?

Proszę o zastanowienie się jakich nowych rzeczy nauczyliśmy się w klasie czwartej. W klasie piątej wrócimy do pewnych zagadnień i je przypomnimy oraz rozszerzymy.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

J.Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 7-8. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń units 7-8


 KLASA V

Matematyka  - Klasa 5

Temat na dziś: Czego nauczyliśmy się na matematyce w klasie 5?

Proszę o zastanowienie się jakich nowych rzeczy nauczyliśmy się w klasie piątej. W klasie szóstej wrócimy do pewnych zagadnień i je przypomnimy oraz rozszerzymy.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

 Geografia - Klasa V:

Podsumowanie zdobytych wiadomości - str.94,95 w ćwiczeniach.


 KLASA VI

Matematyka  - Klasa 6

Temat na dziś: Czego nauczyliśmy się na matematyce w klasie 6?

Proszę o zastanowienie się jakich nowych rzeczy nauczyliśmy się w klasie szóstej. W klasie siódmej wrócimy do pewnych zagadnień i je przypomnimy oraz rozszerzymy.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

J.Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 6-8. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń units 6-8.


 KLASA VII

Matematyka  - Klasa 7

Temat na dziś: Czego nauczyliśmy się na matematyce w klasie 7?

Proszę o zastanowienie się jakich nowych rzeczy nauczyliśmy się w klasie siódmej. W klasie ósmejj wrócimy do pewnych zagadnień i je przypomnimy oraz rozszerzymy.

Życzę udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Plastyka kl7

Temat: Ćwiczenia w szkicowaniu

Narysuj ołówkiem abstrakcje spontaniczną

Pracy nie odsyłaj nie będzie oceniana

 Geografia  - Klasa VII:

Utrwalenie poznanych wiadomości - podróż po swoim regionie.

Zadania dla uczniów klas IV – VII na dzień 24 czerwca (środa)

KLASA IV

 

J. Angielski -  Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. Zrobić powtórzenie w zeszyt ćwiczeń z rozdziału 6.

  Historia

Temat: Historia Polski w obrazach.

https://www.laskowa.pl/assets/laskowa/media/files/0b560f53-aebb-4bbc-8f94-ef18f50c2ac7/tysiacletnia-historia-polski.pdf


 KLASA V

J. Angielski -  Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 7-8. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 7-8.

Matematyka  - Klasa 5

Temat na dziś: Litry i mililitry.

Proszę przeczytać informacje z podręcznika strona 241.

Proszę obejrzeć :

https://www.youtube.com/watch?v=5zEcx-_0UDI    

A następnie rozwiązać  zadania 5 - 8 strona 126 i 127 ćwiczenia.

 Historia

Temat: Animowania historia Polski – utrwalenie wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=aKsfJ5C6TXA

 Plastyka kl5

Temat: Ćwiczenia w szkicowaniu walorowym

Narysuj portret członka rodziny ołówkiem walorowo

Pracy nie odsyłaj nie będzie oceniana


 KLASA VI

Matematyka  - Klasa 6

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości  - algebra.

Proszę przypomnieć sobie informacje o wyrażeniach algebraicznych i równaniach.

A następnie rozwiązać  3 wybrane przez siebie zadania od 100 do 122 strony  251 – 253 podręcznik.

Informatyka - kl6

Utrwalenie wiadomości – temat 7 (program Scratch)  podręcznik str. 73 pytania 1-8

Geografia - kl6

W ramach powtórzenia materiału proszę rozwiązać krzyżówki geograficzne , znajdujące się na końcu zeszytu ćwiczeń.


 KLASA VII

J. Angielski -  Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5- 8.Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 5-8.

Matematyka  - Klasa 7

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości – zdarzenia losowe.

Na podstawie informacji z poprzednich lekcji proszę rozwiązać zadania 12 – 14 strona 318 podręcznik.

Geografia -  Klasa VII:

Znani Polacy na świecie i ich osiągnięcia. Na podstawie rozdziału w podręczniku wypiszcie ich nazwiska i osiągnięcia.

Zadania dla uczniów klas IV – VII na dzień 23 czerwca (wtorek)

KLASA IV

Matematyka  - Klasa 4

Temat na dziś: Pole powierzchni prostopadłościanu.

Proszę  przeczytać informacje na stronach 233 - 234 podręcznik oraz obejrzeć

https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c

A następnie rozwiązać zadania 1 - 4 strona 94 -95 ćwiczenia.

 Przyroda

 Technika


 KLASA V

Matematyka  - Klasa 5

Temat na dziś: Litry i mililitry.

Proszę przeczytać informacje z podręcznika strona 241.

Proszę obejrzeć :

https://www.youtube.com/watch?v=5zEcx-_0UDI    

A następnie rozwiązać  zadania 1- 4 strona 125 ćwiczenia.

 

J. Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 6.

 Technika


 

  KLASA VI

Matematyka  - Klasa 6

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości  - liczby ujemne.

Proszę przypomnieć sobie informacje o działaniach na liczbach ujemnych.

A następnie rozwiązać  3 wybrane przez siebie zadania od 90 do 99 strony  250 – 251 podręcznik.

 Technika

 Historia


 KLASA VII

Matematyka  - Klasa 7

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości – średnia liczbowa.

Na podstawie informacji z poprzednich lekcji proszę rozwiązać zadania 4, 5 i 9 strona 317 podręcznik.

 

 J. Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 3-4. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 3-4.

 Historia

 J. Niemiecki

 Biologia

Zadania dla uczniów klas IV – VII na dzień 22 czerwca (poniedziałek)

KLASA IV

J. Angielski - klasa IV

 Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 5.

 

Matematyka - Klasa 4

Temat na dziś: Pole powierzchni prostopadłościanu.

Proszę  przeczytać informacje na stronach 233 - 234 podręcznik oraz obejrzeć

https://www.youtube.com/watch?v=TDaAt1_hc6c

A następnie rozwiązać zadania 1 - 2 strona 234 podręcznik.


 KLASA V

J. Angielski - klasa V

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 5.

 

Matematyka - Klasa 5

Temat na dziś: Objętość graniastosłupa prostego.

Proszę przeczytać informacje z podręcznika strona 238 i 239.

Proszę obejrzeć :

https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8    

A następnie rozwiązać  zadania 1- 4 strona 123 i 124 ćwiczenia.


 KLASA VI

J. Angielski - klasa VI

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziału 5.

 

Matematyka - Klasa 6

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości  - procenty.

Proszę przypomnieć sobie informacje o polach kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta i trapezu.

A następnie rozwiązać  3 wybrane przez siebie zadania od 69 do 89 strony  247– 249 podręcznik.

 

Plastyka kl6

T:Ćwiczenia w szkicowaniu

Narysuj kredkami owoce postawione na stole

Pracy nie odsyłaj nie będzie oceniana


 KLASA VII

Matematyka - Klasa 7

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości - dane statystyczne.

Na podstawie informacji z poprzednich lekcji proszę rozwiązać zadania 1 - 3 strona 316 podręcznik.

Biologia

Fizyka

Zadania dla klas I - III od 15.06 do 19.06.2020

Religia  klasy 0-1-2-3   od 15.06 do 19.06.2020

 

KLASA I

Edukacja polonistyczna, matematyczna ...

Muzyka

Wychowanie fizyczne

J. Angielski -  Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-2. Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 1-2.

Informatyka

J. Angielski -Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 3-4. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 3-4.

 


 

KLASA II

Edukacja polonistyczna, matematyczna ...     karta pracy1   karta pracy2    ćwiczenie

Muzyka

Wychowanie fizyczne

Plastyczno - techniczne

J. Angielski - Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-2.Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 1-2.

Informatyka

J. Angielski -  Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 3-4. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 3-4.

 


 

KLASA III

J. Angielski

Informatyka

 J. Angielski -  Organizujemy imprezę na zakończenie roku szkolnego w oparciu o dialog cd. Powtórzyć słownictwo i dialog s.96, podręcznik. Zrobić ćw.1,2, s.122 i ćw.3, s.123, zeszyt ćwiczeń.

 

Zadania dla uczniów klas IV – VII na dzień 19 czerwca (piątek)

KLASA IV

Matematyka  - Klasa 4

Temat na dziś: Siatki prostopadłościanu.

Proszę  przeczytać informacje na stronach 229- 230 podręcznik oraz obejrzeć

https://www.youtube.com/watch?v=CjEV0wfj5Ng 

A następnie rozwiązać zadania 1 - 4 strona 92 i 93 ćwiczenia.

 

Historia

Temat: Animowania historia Polski – utrwalenie wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=aKsfJ5C6TXA

 

Plastyka kl4

T:Powtórzenie-linia i punkt

Narysuj za pomocą linii i punktów portret członka rodziny

Pracy nie odsyłaj nie będzie oceniana

 

Informatyka

Temat:Sztuczki ułatwiające komputerowe pisanie. Utrwalenie wiadomości .

Podręcznik strona 106


 KLASA V

Matematyka  - Klasa 5

Temat na dziś: Objętość prostopadłościanu.

Proszę przeczytać informacje z podręcznika strona 236.

Proszę obejrzeć :

https://www.youtube.com/watch?v=Foe58Vp7S9A  

A następnie rozwiązać  zadania 1- 4 strona 122 ćwiczenia

 

Historia

Temat: Polska i Litwa - powtórzenie wiadomości. (temat obejmuje 2 jednostki lekcyjne)

 

Informatyka

Temat: Drukujemy dokument tekstowy - utrwalenie wiadomości. Podręcznik strona 122

 


 KLASA VI

Matematyka  - Klasa 6

Temat na dziś: Utrwalenie wiadomości  - pola figur.

Proszę przypomnieć sobie informacje o polach kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta i trapezu.

A następnie rozwiązać  3 wybrane przez siebie zadania od 59 do 68 strony  246– 247 podręcznik.

 

J. Angielski - klasa VI Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 3-4.Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 3-4.

 

Historia

 


 KLASA VII

Matematyka  - Klasa 7

Temat na dziś: Zdarzenia losowe.

Proszę przeczytać informacje  strony 308 - 310 podręcznik.

Proszę obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=LYRmIV2FUaI

Następnie rozwiązać zadania 8 - 11 strona 312 podręcznik.

 

J. Angielski - klasa VII Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-2.Uzupełnić zeszyt ćwiczeń z rozdziałów 1-2

 

 Historia

 

J. Niemiecki

 

Informatyka

Temat: Korzystanie z edytora tekstu czy praca w chmurze. Utrwalenie wiadomości.

Podręcznik strona 131

 

Religia klasy 4-5-6-7 od 15.06. do 19.06.2020

Wychowane fizyczne   klasy 4, 5, 6, 7   od 15.06. do 19.06.2020

Zespół wokalny

Piosenka wakacyjna na zakończenie roku szkolnego-  "Nadeszły wakacje".

https://www.youtube.com/watch?v=JtMOB5SK2ys

https://www.youtube.com/watch?v=bKNtLnogqZo

INFORMACJA

 

Lista nauczycieli - adresy e-mail do kontaktu

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )